CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HOÀNG MINH CHÂU

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thửa 1275 đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0909 495 579
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Võ Hoàng Linh