CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT HQ FARM

DALAT HQ FARM LIMITED COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ dân phố 12 Đăng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0964630059
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Hồng Quyền