2013

Cơ sở sản xuất trà Mai Thanh

MAI THANH TEA
Địa chỉ : 159 Lam Sơn. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại : 0633868699
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Cơ sở sản xuất trà Mai Thanh

MAI THANH TEA
Tên viết tắt : Trà Mai Thanh
Lĩnh vực kinh doanh :
• Trà,cà phê
Địa chỉ : 159 Lam Sơn. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại : 0633868699
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Phạm Thị Hoàng Yến
Di động : Đăng nhập Can view

Intro Cơ sở sản xuất trà Mai Thanh

Sản xuất trà các loại trà hương,trà lài,trà dứa,trà sen